THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

HỒ SƠ PHÁP LÝ KHU ĐÔ THỊ AN LẠC VÂN CANH

1/ Quyết định số 3198/ QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng thành đất ở đô thị, giao cho công ty TNHH Thương mại dịch vụ TST thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại các lô C1B và C2A thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh.

2/ Quyết định số 1836/ QĐ – UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc giao công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TST làm chủ đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở tại các lô C1B và C2A thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh.

3/ Quyết định số 2333/ QĐ- UBND ngày 11/7/2008 của UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

4/ Quyết định số 1149/ QĐ/-UBND ngày 6/5/ 2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

5/ Quyết định số 2108/ QĐ- UBND ngày 7/7/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường , hỗ trợ GPMB. Phương án tổng thể 26/PA-UBND ngày 2/7/2008 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB.

6/ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất.

7/ Quyết định 5721/QĐ- UBND NAGỲ 25/7/2008 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch sử dụng đất.

8/ Thông báo số 04/TB- GPMB ngày 7/7/2008 của UBND huyện Hoài Đức về công khai phương án bồi thường. Biên bản kết thúc quá trình niêm yết công khai phương án bồi thường.

9/ Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND huyện Hoài Đức về việc thành lập hội đòng giải phóng mặt bằng dự án.

10/ Bản đồ quy hoạch 1/500.

Các quyết định đang được chúng tôi gấp rút hoàn thiện, bổ sung.

  TÍNH LÃI SUẤT VAY

  Triệu
  %
  Năm
  % năm
  0 VND
  0 VND
  0 VND
  0 VND
  Xem lịch trả nợ từng tháng
  (*) Công cụ tính toán trên website chỉ mang tính chất tham khảo