Price about: Tốt nhất
Location: Khu đô thị Vân Canh An Lạc - Hoài Đức - Hà Nội
House area: Đa dạng
Handing-over time: 30/06/2019
Đang bàn giao
Buy a flat: 0906 961 222
Update: 30-04-2019